within white

within white er vevet i lin med en hvit forside og en fargesterk bakside. De vertikale lengdene er montert enkeltvis i avstand fra veggen og med åpne spalter i mellom. Lyset skimrer i den hvite siden av tekstilen, mens den fargede siden reflekteres mot bakveggen og fyller mellomrommene med farget lys.

I SOFT galleri, Oslo, dannet 56 paneler a 12 cm x 259 cm et rom.
Vegg 1: 518 cm, vegg 2: 200 cm, vegg 3: 325 cm. Den siste veggen var et vindu, og gjennom dette åpnet rommet seg mot byen.

within white is woven in linen with a white front side and a coloured backside. The vertical lengths are mounted separately in a distance from the wall and with open spaces in between. The light shimmers in the white side of the textile, while the colourful side is reflected against the back wall and fills the space with coloured light.

In SOFT gallery, Oslo, 56 panels with the size 12 cm x 259 cm, established a room.
Wall no 1: 518 cm, Wall no 2: 200 cm, Wall no 3: 325 cm. The last wall was a window, and through this, the room opened towards the city.