Støvteppe/Dust Curtain

Støvteppe
er en lysende, levende, ikke-materiell flate som svever fritt som et sjikt i rommet.

Teppet oppstår når lys fra to lange, smale spalter treffer forstøvet luft. Rommet er forsiktig forstøvet med små lette partikler. Den kontrollerte flaten av parallell-strålende lys, fremkaller et teppe av støv i bevegelse. Flaten oppleves som tett fra enkelte vinkler og transparent fra andre.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Erik Aasheim

Støvteppe – Dust Curtain
is an illuminated, living, non-material surface that floats like a layer in the room.

The curtain is created when light from two narrow slits hit dusty air. The room is carefully prepared with small, light dust particles. The “object” created from the controlled stream of parallel light appears as a moving curtain of dust. From some angles it seems to be thick, and from others, almost transparent.

The project was made in collaboration with Erik Aasheim.