Sorting it Out

Filmen Sorting it Out viser hvordan et kaos blir til orden gjennom kunnskapen som sitter i hendene.

Videoen viser et utsnitt av en prosess. Garnet er farget, og ordnes for videre bruk. Kamera står stille og dokumenterer hele prosessen med fokus på tråden og hendene i ”sann” tid, dvs den tiden det tar.

Prosjektet er gjort i samarbeid med Karen Lidal.

The film Sorting it Out shows how chaos becomes order, and how hands have their own knowledge.
The video shows part of a process. The yarn has been dyed and it is organised for further use. The camera is mounted in one position, and documents this process, focusing on the threads and the movment of the hands in “real time” – the actual time it takes to complete the work.

The project was made in collaboration with Karen Lidal