Refleksjoner/Reflections

Tekstilene i serien Refleksjoner, vist i Kunstnerforbundet i Oslo, er vevet av hvit lintråd av ulik karakter. Materialkarakterene bryter lyset ulikt. Fra enkelte synsvinkler ser flatene monokrome ut, fra andre vinkler fremkommer flatenes komposisjon.

Gallerirommet var bygget om slik at publikum måtte bevege seg langs de 5 tekstilene for igjennom dette å oppdage og oppleve det flyktige valørspillet.

The series Refleksjoner – Reflections, shown at Kunstnerforbundet Gallery in Oslo, is woven from pure white linen thread. The inherently different characters of the threads become apparent as the light hits them. From some perspectives, the surfaces appeared completely monochrome, whilst from others, the textural composition could be clearly seen.

The gallery space was reconstructed, so that the public viewed the 5 textiles by a designated route – the transient, shifting play of light brought the textiles to life.