RAM Galleri

Tekstilene er bygget opp av lintråder med ulik karakter som er satt opp mot hverandre som ruter, striper og prikker.  Materialkarakterene bryter lyset ulikt. Ettersom betrakteren forflytter seg i rommet, forandres lysets innfallsvinkel og valørene endres.

Serien er vevet av tynn tråd i valører mellom ubleket/naturfarge og bleket/hvitt, og består av 10 cm brede vertikale lengder som er sidestilt og sammensydd. Lengdene i den enkelte tekstil er identiske i oppbygging, og ved at disse sidestilles og forskyves, fremtrer flatens komposisjon.

The textiles are constructed from linen threads of varying character. These are juxtaposed in the form of squares, stripes and dots. The inherently different characters of the threads become apparent as the light hits them. As the viewer moves around the room, the angle of the light shifts, and the shading changes.

The series is woven from fine thread – unbleached/natural/bleached whites, and consists of 10cm wide vertical lengths that are sewn together along each vertical edge. These lengths are identical in their construction – the surface composition becomes apparent when these elements are juxtaposed.