Grønn Refleksjon – Green Reflection, 2002/2010. Photo: Vegard Moen | 2011 |