MULTI:::VERS

MULTI::::VERS var et samarbeid mellom Beret Aksnes, Karin Aurora Lindell, Anne Knutsen og praksisforsker (PhD) Guri Marie Steinsvik.

Prosjektets hensikt var å undersøke den bakenforliggende tenkningen i hver enkelts kunstnerskap, koble erfaringer og gjennom dette utvikle en felles samtale. Gjennom sammenstillinger av våre kunstneriske arbeider ønsket vi å undersøke det romlige, både som tanke, struktur og konsept.

I mars 2010 hadde vi utstilling i Kulturbunker DORA i Trondheim.

Jeg viste omarbeidinger av 3 av tekstilene fra serien Refleksjoner, og en del av ett nytt arbeid.

Refleksjon # 1 og # 2. Tekstilene er vevet av tynn hvit lintråd av ulik karakter som bryter lyset ulikt. Hver tekstil betår av 9 paneler à 30 cm, montert med 9 cm mellomrom, 10 cm ut fra vegg. På veggen mellom panelene fortsetter tekstilens striperapport. Stripene er malt på veggen med en maling som skifter farge etter lysets innfallsvinkel og betrakterns synsvinkel.

MULTI::::VERS was a collaboration between Beret Aksnes, Karin Aurora Lindell, Anne Knutsen and the PhD researcher Guri Marie Steinsvik.

The purpose of the project was to examine the underlying thought processes behind each artist’s work, share these experiences and through this, develop a communal discussion. By comparing our artistic endeavours, we aim to examine the meaning of space in visual, structural and conceptual terms.

In March 2010 we held an exhibition at Kulturbunker DORA in Trondheim.

I showed a re-worked version of 3 textiles from the series Refleksjoner – Reflections -, as well a part of a new work.

Refleksjon # 1 og # 2 – Reflection # 1 og # 2. The textiles are woven from fine white linen thread of varying character that become apparent as the light hits them.

Each textile consist of 9 panels, each 30cm wide, mounted with a 9cm space between each, standing 10cm out from the wall. On the wall, between the panels, the striped pattern from the textile continues, this time painted on to the wall, using paint that changes colour according to the play of light and the viewer’s angle of vision.