Kobberrom – Copper Room, Oslo Kunstforening, 2006 | 2011 |