Kobbertekstiler/Copper textiles

kobber3_13_2004-byaasen22-eaa_v2

kobber3_14_2004-Byaasen11-eaa_v2

kobber3_15_2004-byaasen08-eaa_v1

kobber3_16_2004-byaasen19-eaa_2

Kobbertekstilene kommuniserer med omgivelsene og betrakteren ved at de gir varierende og vekslende opplevelser alt etter hvor tilskueren befinner seg i rommet, og hvilke lysforhold som dominerer øyeblikket. Flaten er konstruert slik at når en beveger seg i forhold til den, ser en fra enkelte vinkler den rene kobberfargen, fra andre vinkler renningsfargen. Renningene er modellert i jevn overgang fra rødt til blått. I tillegg til den vekslende fargeopplevelsen, vil lysets møte med den reflekterende kobberflaten gjøre at også små bevegelser gir store utslag med hensyn til mørk – lys – refleks. Tekstilene er monokromt bygd opp av små volumer i form av riller mellom 1 cm og 4 cm, noe som gir lys – mørk kontrast også i detaljen.

Renning: Bomull. Innslag: Kobbertråd

The copper textiles communicate with their surroundings, offering a varied and ever-changing experience to the viewer, depending upon their position in the room, and the prevailing light conditions at any given moment. The surface is constructed in such a way as to bring in to focus the pure copper colour, or in contrast, the coloured warp threads, which shift and become visible as the viewer moves from one position to another. The warp threads change in colour evenly from red to blue. The shifting colours are enhanced by another factor – the light that hits the reflecting copper surface causes the smallest movement to have a considerable impact upon the dark/light contrast. The textiles are constructed from small, monochrome elements – grooves of between 1 and 4cm in width. The grooves also emphasise the dark/light contrast from a more detailed view.

Warp: Cotton. Weft: Copperthread


1-5 Kobbervegg – Copper Wall, Galleri F15, Jeløy, 1997

7.50m (b) x 2.80m (h)

5 moduler montert på stativ frittstående i rommet i en svak bue/5 modules mounted on an armature, standing independently in the room, slightly curved.

6-10 Kobberrom – Copper Room, Oslo Kunstforening, 2006

2.80m (h), 3.5m (d), 10.5m (o)

7 moduler montert som et frittstående åttekantet rom/7 modules mounted on an armature as an independent, octagonal construction.

11-15 Byåsen videregående skole, Trondheim, 2004

1.20m (b) x 9.00m (h).

Public Commision

16-22 Ungdomspsykiatrisk Institusjon, Tromsø, 2001

0.29m x 0.29m x 12 stk / pieces.

Public Commision